Logo beUpoint Tarnów
Tarnów, ul. Mościckiego 23  
+ 48 534 533 844

BodySculptor

Cosmosoft (Redustim / Body Sculptor)

Metoda redukcji tłuszczu trzewnego (brzusznego). 

BodySculptor® jest urządzeniem, które ma na celu stopniowe wyeliminowanie -przez działanie pola magnetycznego- podskórnej tkanki tłuszczowej, jak również redukcję nadmiaru tłuszczu (brzusznego lub trzewnego), odpowiedzialnego między innymi za choroby sercowo naczyniowe, udary, nowotwory, a także niepłodność męska i żeńska, w szczególności u pacjentów otyłych.
BodySculptor® składa się z osobnych komór na kończyny dolne, pasa brzusznego, dwóch pasów na ramiona oraz części na podbródek.

W urządzeniu BodySculptor ® zastosowano działanie wolnozmiennego impulsowego pola magnetycznego, którego wartość waha się od 0 do 2 Gaussa, to jest maksymalnie 4 razy więcej niż wartość pola magnetycznego ziemi.

BodySculptor ® wykorzystuje pole magnetyczne, które pozwala uniknąć naprężeń komórek, poprzez zmianę pola oscylacyjnego między dodatnim i ujemnym biegunem, co gwarantuje działanie bez negatywnego wpływu na organizm. Cosmosoft® jest opatentowaną metodą nieagresywnego i nieinwazyjnego oraz bezbolesnego zabiegu bez skutków ubocznych dla osób dbających o swoją sylwetkę.

 • Wolnozmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości wywołuje proces eliminowania komórek tłuszczowych poprzez pobudzanie kanałów wapniowych odpowiedzialnych za skurcze włókien mięśni gładkich, których zapotrzebowanie energetyczne prowadzi do spalania tłuszczu.
 • Zastosowanie dodatkowego mechanizmu mikrociśnienia ułatwia i przyspiesza odprowadzanie wytworzonych w trakcie zabiegu prostych kwasów tłuszczowych do układu limfatycznego, a następnie ich eliminację.

Efekty:

 • Potwierdzona badaniami klinicznymi utrata 6,1 cm w tali po 12-stu 30-minutowych sesjach.
 • Postępujące chudnięcie zwłaszcza po drugiej sesji
 • Poprawa wyglądu sylwetki
 • Zmniejszenie wielkości odzieży o 2 rozmiary
 • Poprawa elastyczności i jędrności skóry
 • Trwałe uczucie dobrego samopoczucia i lekkości po zakończeniu sesji

Przeciwwskazania:

 • Rozrusznik serca
 • Ostre zapalenia wirusowe i bakteryjne
 • Ostre zapalenie tkanki podskórnej i stany zapalne żył (zatorowo-zakrzepowe)
 • Choroby zakaźne
 • Epizod zakrzepicy żył głębokich w przeciągu ostatniego pół roku
 • Obrzęki i wysięki w przebiegu ostrych stanów zapalnych
 • Niewyrównana niewydolność serca
 • Epilepsja
 • Ciąża

Wskazania:

 • Globalne zwalczanie problemu nadwagi i otyłości u pacjentów .
 • Zespół metaboliczny jako czynnik ryzyka w chorobach sercowo-naczyniowych, udaru i nowotworach.
 • Niepłodność u osób otyłych.
 • Leczenie otyłości poporodowej.
 • Leczenie otyłości brzusznej w okresie menopauzy.

Badania kliniczne

BodySculptor® Jest to jedyne urządzenie tego typu, którego działanie nie ogranicza się jedynie do eliminacji podskórnej tkanki tłuszczowej ale i usuwania tłuszczu trzewnego, co w dotychczas stosowanych metodach było niemożliwe.

Badanie “chipy DNA”

Dr Philippe Benech (Prediguard)

Badanie określa, czy technologia “Chip DNA” wywołuje potencjalny wpływ podczas 12 sesji ReduStim® na aktywność genów ekspresji na poziomie krwi obwodowej u 11 pacjentów.

Stwierdzono, że urządzenie generuje silną, istotną odpowiedź na dodatnią modulację ekspresji 89 genów wspólnych dla wszystkich pacjentów u 73 proc. pacjentów, jednocześnie zmniejszając obwód pasa.

Geny modulowane w tym badaniu kierują się do komórek mięśni. Wykazano, że ReduStim® ma pozytywny wpływ na lipidy nagromadzone w rejonie brzucha, wokół wnętrzności i w mięśniach.

WNIOSEK: Sesje z ReduStim® wywołują niezauważalne skurcze mięśni w mięśniach gładkich, podobne do skurczów powstałych przy wysiłku fizyczny, które prowadzą do lipolizy tłuszczu brzusznego.

Badanie randomizowanej, podwójnie ślepej grupy.

Dr Rodi Courie (Inserm U939 – Szpital Pitié Salpêtrière) – Dr Florence Benichoux) Ocena średniej utraty centymetrów w obwodzie talii u pacjentów z otyłością brzuszną po 12 sesjach ReduStim®. Wykazano, że uwolnione kwasy tłuszczowe nie są przechowywane w wątrobie: ReduStim® dąży wręcz do detoksykacji wątroby.

WNIOSEK: Po kuracji (12 sesji) ReduStim® zaobserwowano średni spadek obwodu talii o 6,1 cm u chorych z otyłością brzuszną

Badanie działania przy niepłodności

Dr V. Gallot, Pr René Frydman, Pr R. Fanchin (Medycyna reprodukcyjna Jednostka, Hôpital Antoine Béclère – Clamart) Zbadano wyniki zapłodnienia in vitro u niepłodnych pacjentek otyłych i z nadwagą, po zmniejszeniu ich obwodu talii po 12 sesjach ReduStim®. Podczas badania, które zostało przeprowadzone w okresie od marca do grudnia 2011 roku, zbadano włączone 38 pacjentek podchodzących do IVF (pierwszym lub drugim razem) z indeksem masy ciała (BMI> 25 kg / m 2) i podzielono je na cztery grupy na podstawie ich BMI: Nadwaga (25 <BMI <29,9; n = 11), otyłość klasy I (30 <BMI <34,9; n = 13), Otyłość Klasa II (35 <BMI <39,9; n = 8) i otyłość klasy III (BMI> 40 n = 6). Każda pacjentka korzystała z 12 sesji po 30 minut ReduStim® (2 sesje w tygodniu) w okresie 6 tygodni poprzedzających stymulację jajników do zapłodnienia in vitro, bez jakiejkolwiek modyfikacji ustalonych procedur klinicznych.

WNIOSEK: Po kuracji (12 sesji) ReduStim®, kliniczne ciąże po zapłodnieniu in vitro, w otyłej populacji niepłodnych ze złym rokowaniem, wynoszą 55,55 proc., co odpowiada ponad 100 proc. wzrost średniej stymulacji.

 Badanie z użyciem zdjęć CT

dr Habib Nouira, dr Bernadette Carpentier

Badania przeprowadzone z ReduStim® SP w trybie statycznym, polegające na ocenie wpływu wykorzystania urządzenia na zawartość podskórnego tłuszczu i trzewnej tkanki tłuszczowej po 12 30-minutowych sesjach poprzez porównanie przed leczeniem i po nim. Zastosowano skaner migawki bez przygotowania (Toshiba Aquilion 16). Wykonano dwa skany CT przed i po zastosowaniu Redustim® SP. Obwód talii porównano również przed i po obróbce z zastosowaniem pomiaru centymetrów.

Analizę biologiczną AST i ALT przeprowadzono także przed i po obróbce, w celu zbadania wpływu ReduStim na wątrobę. Pomiar ciśnienia krwi przeprowadzono u każdego pacjenta przed i po leczeniu.

Wyniki:

Badanie przeprowadzone u 20 ochotników (12 kobiet i 8 mężczyzn) ważących średnio 95,30 kg na S0 i ze średnim BMI w S0 30,90, po 12 sesjach z ReduStim® SP potwierdzono:

 • średni ubytek masy: 5,45 kg,
 • średnie zmniejszenie BMI: 6 proc.,
 • średnie zmniejszenie obwodu talii: 7 cm,
 • zmniejszenie masy tkanki tłuszczowej trzewnej o 8,2 proc.,
 • zmniejszenie podskórnej tkanki tłuszczowej o 4,1 proc.,
 • przeciętny spadek transaminazy ALT i AST: odpowiednio o 17,4 i 18 proc.
Bodysculptor

Masz pytania? Chcesz zapiać się na zabieg? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas

+48 534 533 844

Oferta zabiegów: